INFORMATIE

Op slachtoffer.eu vindt u informatie over alles waar het slachtoffer van een misdrijf mee in contact komt.

GRATIS ADVIES

U krijgt hier gratis advies van specialisten in strafrecht. Op deze manier kan u zich perfect voorstellen wat u te wachten staat.

NEEM CONTACT OP

Vraag meteen gratis juridisch advies aan één van onze specialisten.

Welkom bij SLACHTOFFER.EU

Het Slachtoffer Het Slachtoffer
Het Slachtoffer

Het slachtoffer is elke persoon die schade heeft geleden door een misdrijf en de nabestaanden van deze persoon. Het gaat dus niet enkel over de persoon tegen wie het misdrijf gepleegd is maar ook zijn/haar familie.

Gevolgen Slachtoffer Gevolgen Slachtoffer
Gevolgen Slachtoffer

Het is belangrijk dat u als slachtoffer weet wat uw rechten zijn tijdens de procedure.

Juridische Bijstand Juridische Bijstand
Juridische Bijstand

Het is noodzakelijk om u tijdens de procedure zowel juridisch als psychologisch te laten bijstaan door een advocaat.

Het is belangrijk om te weten welke soorten misdrijven er juist bestaan.

Soorten misdrijven

Overtreding

Een overtreding wordt behandeld door de politierechtbank en kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur en eventueel een geldboete van maximum 25 euro.

Misdaad

Het zwaarste misdrijf is een misdaad. Dit wordt behandeld door het Hof van assisen en is strafbaar met een criminele straf. Een criminele straf bedraagt een opsluiting van minimum vijf jaar en maximum levenslang en eventueel een geldboete van minstens 26 euro.

Wanbedrijf

Een wanbedrijf wordt behandeld door de Correctionele rechtbank en wordt gestraft met een correctionele straf. Dit is een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en eventueel een geldboete van minstens 26 euro. Hierbij kan ook een werkstraf komen van 46 uur tot 300 uur.

Status Projecten

658
Opgeloste Zaken
354
Tevreden Klanten
732
Aantal Behandelde Zaken
74
Uitgestelde Zaken

VRAAG ONS GRATIS JURIDISCH ADVIES

Wij helpen U verder !

SLACHTOFFER.EU

De rechten van het slachtoffer

Slachtoffer zijn is vaak een moeilijke en emotionele ervaring. Er moet veel aandacht worden besteed aan de positie van u, het slachtoffer, in de strafprocedure. Het is belangrijk dat u als slachtoffer weet wat uw rechten zijn tijdens de procedure. Het is aangeraden om bijstand te vragen van één van onze strafpleiters. Zij kunnen u juridisch en psychologisch bijstaan gedurende de hele procedure en kunnen u wijzen op uw rechten en plichten. Onze advocaten zullen streven naar een correcte uitspraak waarbij u schade wordt vergoed.

 

CONTACTE-MAIL

Neem contact op met uw juridische adviseur

Het team van SLACHTOFFER.EU

JORGEN VAN LAER
OPRICHTER
JORGEN VAN LAER

Jorgen Van Laer begon zijn studies Rechten aan de UFSIA te Antwerpen en sloot zijn academische carrière af aan de Universiteit van Gent. Na het succesvol beëindigen van een bijkomende opleiding Medisch Recht startte hij aan de balie van Antwerpen in 2005. Hij vervolledigde de postuniversitaire opleiding Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht in 2010 (UA/VUB).

SANNE DE CLERCK
DOSSIERBEHEER
SANNE DE CLERCK
Sanne De Clerck vatte in 2008 haar studies Rechten aan op de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens haar studie ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor het burgerlijk recht en het straf(proces)recht.

ELISABETH VERHEYDEN
DOSSIERBEHEER
ELISABETH VERHEYDEN

Elisabeth Verheyden (°1989, Genk) studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar ze zich specialiseerde in strafrecht en aansprakelijkheidsrecht.

In oktober 2013 legde zij haar eed af aan de Balie te Antwerpen. Zij heeft ondertussen een brede ervaring opgebouwd in burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en is tevens vertrouwd met de toepassing van schadeberekening.

Wij helpen u verder...

Stel uw vragen per e-mail

Juridische bijstand en rechtsbijstand

Herstel

Als slachtoffer hebt u recht op het herstel van de schade die u geleden heeft door het misdrijf. Het kan gaan om materiele, morele of lichamelijke schade. Deze schade moet binnen een redelijke termijn hersteld worden. Vooraleer de schade hersteld kan worden zal u deze schade moeten aantonen. U zal zich ook Burgerlijke partij moeten stellen of een vordering moeten instellen voor de burgerlijke rechtbank. Had u hierover graag meer informatie gewenst? Selecteer het misdrijf waarvan u slachtoffer bent en daar vindt u meer informatie over de Burgerlijke partij. Het is aangeraden om hiervoor een advocaat onder de arm te nemen die uw zaak perfect kan behandelen. Onze advocaten zullen u bijstaan doorheen de procedure.

 

CONTACTE-MAIL

Up to date van de wetgeving

Nieuwsflashes

Als slachtoffer hebt u recht op het krijgen van informatie op de juiste tijdstippen. U heeft het recht om informatie te krijgen over het verloop van de procedure, het recht op een advocaat, wat u moet doen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen en over de diensten zoals slachtofferhulp. De informatie die u gegeven wordt, moet zo volledig mogelijk zijn.

JVL

INFORMATIE KRIJGEN

1

U hebt als slachtoffer niet enkel het recht om informatie te krijgen, maar ook om informatie te geven. U kan uw versie van de feiten vertellen tijdens en verhoor. Ook zal u kunnen meedelen welke schade u heeft geleden. U heeft het recht om gehoord te worden en alle elementen te vermelden die nuttig kunnen zijn in de vooruitgang van het proces. Dit kan gaan van informatie geven aan de politie tot het geven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.

SDC

INFORMATIE GEVEN

2

One of the easiest premium wordpress themes to hit the ground running on. It’s not overlay complicated, has more than enough customizations and great documentation.

MARY CAMERON

MARKETING MANAGER 

3

NEEM CONTACT MET ONS OP

GRATIS JURIDISCH ADVIES

CONTACTEER ONS

Als slachtoffer kan het strafproces een moeilijk en emotionele ervaring zijn. het is belangrijk dat u zich goed informeert over de komende procedures en de gevolgen van het misdrijf. Om de procedure voor uzelf gemakkelijker te laten verlopen is het aangeraden om meteen een advocaat in te schakelen. Onze strafpleiters kunnen uw zaak perfect behandelen. Ze zullen u zowel juridisch als psychologisch bijstaan. Het is belangrijk voor onze advocaten dat u als slachtoffer geholpen wordt. Daarom zullen ze streven naar een correcte uitspraak, zodat u schade vergoed wordt. Had u graag bijstand gewenst van één van onze advocaten ?

CONTACTE-MAIL