De rechten van het slachtoffer

Slachtoffer zijn is vaak een moeilijke en emotionele ervaring. Er moet veel aandacht worden besteed aan de positie van u, het slachtoffer, in de strafprocedure. Het is belangrijk dat u als slachtoffer weet wat uw rechten zijn tijdens de procedure. Het is aangeraden om bijstand te vragen van één van onze strafpleiters van slachtoffer.eu, zij kunnen u juridisch en psychologisch bijstaan gedurende de hele procedure en kunnen u wijzen op uw rechten en plichten. Onze advocaten zullen streven naar een correcte uitspraak waarbij u schade wordt vergoed.

Index raadplegen van de fundamentele rechten

Eerbiedige en correcte behandeling

U heeft als slachtoffer het recht op een eerbiedige en correcte behandeling. Dit wil zeggen dat de instanties waarmee u in contact komt, u op een respectvolle, tactvolle en correcte manier moeten behandelen. Dit recht geldt vanaf het moment dat he misdrijf gepleegd is tot in de fase van de strafuitvoering. Uw nationaliteit, religie of seksuele voorkeur bijvoorbeeld, mogen geen rol spelen in hoe deze instanties u behandelen. Dit recht geldt voor alle personen die schade hebben geleden door het misdrijf en voor de nabestaanden.

Informatie krijgen

Als slachtoffer hebt u recht op het krijgen van informatie op de juiste tijdstippen. U heeft het recht om informatie te krijgen over het verloop van de procedure, het recht op een advocaat, wat u moet doen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen en over de diensten zoals slachtofferhulp. De informatie die u gegeven wordt, moet zo volledig mogelijk zijn.

Informatie geven

U hebt als slachtoffer niet enkel het recht om informatie te krijgen, maar ook om informatie te geven. U kan uw versie van de feiten vertellen tijdens en verhoor. Ook zal u kunnen meedelen welke schade u heeft geleden. U heeft het recht om gehoord te worden en alle elementen te vermelden die nuttig kunnen zijn in de vooruitgang van het proces. Dit kan gaan van informatie geven aan de politie tot het geven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.

Juridische bijstand en rechtsbijstand

Als slachtoffer hebt u recht op bijstand en advies van een advocaat. Aangezien het nemen van een advocaat een zeer hoge kost met zich kan meenemen, bestaat er de juridische eerstelijnsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand. De eerstelijnsbijstand wil zeggen dat u recht heeft op een eerste gratis juridisch advies. Bij de tweedelijnsbijstand kan u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, een kosteloze bijstand krijgen van een advocaat. Als u hier meer informatie over wenst, klik dan door naar rechtsbijstand. Dit recht op bijstand van een advocaat is een belangrijk recht. Het is noodzakelijk om u tijdens de procedure zowel juridisch als psychologisch te laten bijstaan door een advocaat. Onze strafpleiters kunnen uw zaak perfect behandelen en zullen streven naar een correcte uitspraak zodat uw schade vergoed wordt.

Herstel

Als slachtoffer hebt u recht op het herstel van de schade die u geleden heeft door het misdrijf. Het kan gaan om materiele, morele of lichamelijke schade. Deze schade moet binnen een redelijke termijn hersteld worden. Vooraleer de schade hersteld kan worden zal u deze schade moeten aantonen. U zal zich ook Burgerlijke partij moeten stellen of een vordering moeten instellen voor de burgerlijke rechtbank. Had u hierover graag meer informatie gewenst? Selecteer het misdrijf waarvan u slachtoffer bent en daar vindt u meer informatie over de Burgerlijke partij. Het is aangeraden om hiervoor een advocaat onder de arm te nemen die uw zaak perfect kan behandelen. Onze advocaten van slchtoffer.eu zullen u bijstaan doorheen de procedure.

Hulp

Als slachtoffer heeft u recht op psychosociale hulp die aangepast is aan uw specifieke situatie. Het is logisch dat slachtoffers van seksuele misdrijven andere hulp nodig hebben dan slachtoffers van diefstal. Had u graag contact opgenomen met deze hulpdiensten? Contacteer dan één van onze advocaten van slachtoffer.eu, en deze brengen u dan in contact met de juiste hulpdienst voor slachtoffers.

Bescherming van het privéleven

De politie en het gerecht moeten u als slachtoffer bescherming bieden als u wordt bedreigd of als er wraakacties kunnen zijn door bijvoorbeeld de dader van de feiten. Deze bescherming geldt voor de duur van het hele onderzoek. U hebt ook recht op de bescherming van uw privéleven, zeker onmiddellijk na de feiten.